Bún đậu mắm tôm

Tên món ăn: Bún đậu mắm tôm

Tên quán: Bún đậu mắm tôm Hắc Dịch

Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 5, phường Hắc Dịch (đối diện Trạm Y tế phường)