Bánh canh Hai Hoà

Tên món ăn: Bánh Canh Cá Lóc

Tên quán: Bánh Canh Hai Hoà

Địa chỉ: đường 80, CMT8, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT