Miharu

Tên món ăn: Cà phê và các loại trà và thức uống khác

Tên quán: Miharu

Địa chỉ: Khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ