Cẩm nang ẩm thực Phường Phú Mỹ

Tên món ăn: Nem nướng

Tên quán: Nem Nướng Nam An

Địa chỉ: 37-39 khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT